13 d’abril 2015

La secció sindical de la COS a Scolarest exigeix la repetició del procés electoral.


Davant la manera com ha transcorregut el procés electoral per a conformar el Comitè d’Empresa de Scolarest (Asistentes Escolares, S.L.) a la província de Barcelona, des de la secció sindical de la COS (Coordinadora Obrera Sindical) a la mateixa empresa volem manifestar-hi el nostre descontentament, així com el no reconeixement i els motius que ens han dut a considerar que cal exigir la repetició del procés electoral.
Primerament volem exposar que tot i les dificultats que ens hem trobat pel camí (explicades a continuació) s'han aconseguit 3 delegades de 17 possibles, obtenint representació la primera vegada que ens presentem. Volem agrair a totes les persones que ens han donat suport i ens han donat el seu vot, és un pas molt important per a seguir defensant amb millors condicions (ja que per exemple tindrem accés a informació de la qual abans no en teníem) els drets de les treballadores.
Resultats:
- 12 CCOO (258 vots)
- 3 COS (58 vots)
- 2 USOC (56 vots)
Participació 65%
Des de l'inici del procés electoral són moltes les irregularitats procedimentals amb què ens hem trobat en els diferents centres, tot plegat acompanyat per una manca de transparència davant les informacions necessàries per a poder participar-hi amb ple dret, tant pel que fa a les electores com a les candidates (en el cas de les que no formen part del Comitè d’Empresa).
El primer impediment a l’hora d’accedir a la informació per a presentar-se a les eleccions amb normalitat ha vingut per part de l’empresa. Quan des de la secció sindical s’ha intentat demanar l’esmentada informació a la responsable de l’àrea de Recursos Humans i encarregada d’aquesta tasca. Ens ha estat gairebé impossible contactar amb aquesta persona, més enllà d’un intercanvi de correus electrònics en què ens va facilitar el calendari laboral i una convocatòria d’una reunió, l’assistència a la qual vam excusar per motius laborals, tot demanant que se’ns fes arribar la informació que s’hi tractés, pel fet que enteníem que era necessària, sense que aquesta ens hagi arribat. I res més. Des de més de quinze dies abans del període electoral hi hem intentat contactar telefònicament i ha estat impossible, de manera que cap dels dubtes o peticions d’informació rellevant per a poder participar de les eleccions en igualtat de condicions que la resta de sindicats no han estat resolts.
Considerem aquest un fet molt greu perquè entenem que és obligació de l’empresa proporcionar les eines i recursos necessaris a l’hora de garantir un procés electoral en condicions, i això no s’ha complert, començant per aquesta manca de transparència. Aquest, però, no és un fet aïllat, ja que és un episodi més de la tendència que es repeteix quotidianament no només de cara a les seccions sindicals, sinó de les treballadores en general, les quals l’únic que troben quan s’hi adrecen per tal d’intentar resoldre algun dubte o problema és aquest silenci i opacitat.
En el context concret de les eleccions (celebrades els dies 8, 9 i 10 d’abril, amb urnes itinerants pels diferents centres, amb un ordre i criteri tampoc no conegut) ens hem trobat amb un seguit d’anomalies que han impedit el bon desenvolupament d’aquestes. En primer lloc, hi ha hagut centres on les treballadores no han estat informades del moment en què havien de votar (com és el cas de l’escola Immaculada Vedruna d’Encants o del Joan Pelegrí de Sants); en segon lloc, els centres que formaven part de la ruta 10 no disposaven de les nostres paperetes, ja que les persones encarregades de dur el material necessari no han revisat que hi fos tot abans d'iniciar la ruta, així doncs ningú ha pogut votar la nostra formació; i per últim, n’hi ha hagut on el moment de la votació ha estat fora de l’horari laboral, quan ha de tenir lloc dins d’aquest (com ha passat al centre Pràctiques 2 i al Joan Pelegrí de Sants, o al Col·legi La Mercè de Martorell).
És especialment significativa la situació viscuda en un dels centres: el Joan Pelegrí de Sants. La major part de treballadores que integren la llista de la candidatura de la COS són d’aquest centre. Les seves treballadores en cap moment no han sabut quan havien de votar, ni tan sols la mateixa coordinadora (persona encarregada d’informar la resta de la plantilla en altres centres on sí que se sabia aquesta informació), i finalment aquesta ha tingut lloc fora de l’horari laboral, concretament una hora abans de l’inici d’aquest, és a dir, un moment en què les treballadores no són al centre de treball, i menys encara si no han estat avisades. Tot ens fa pensar que aquest no és un fet casual, per la manera i el lloc on ho han fet. Som conscients que per a l’empresa som una nosa, ja que som les úniques que, des de la nostra aparició ara farà dos anys, no ens hem cansat de defensar els nostres drets, denunciant tot allò que hem cregut injust, dient les coses pel seu nom i assenyalant culpables quan ha fet falta. En definitiva, molestant; fent allò que mai ningú no havia fet ni des de dins del Comitè ni des de fora, que és embrutar la imatge pública de l’empresa. Seria comprensible, doncs, que no els interessés que la COS obtingués representació.
Però aquí no només hi entra en joc l’empresa. El Comitè (CCOO), per la seva banda, era coneixedor dels horaris i itinerari de les votacions, de cadascun dels dies. I sabent que existia aquesta informació, ha estat còmplice de les il·legalitats de l’empresa, permetent que el procés transcorregués sense que aquesta arribés a les treballadores (o si més no a algunes d’elles) o que es fessin votacions fora de l’horari laboral. En aquest cas, també ens podem permetre pensar malament, perquè seria igualment comprensible que els interessés que les votacions en aquest centre comptessin amb una baixa participació, en tant que això jugaria en contra de l’aparició de nous colors dins el Comitè. Ens trobem, doncs, que el nostre Comitè, el representant de les treballadores davant de l’empresa, una vegada més no s’ha posat del costat d’elles, ja que negar i amagar informació és vulneració de drets. A tall de dada significativa, en el mateix Joan Pelegrí hi ha dues delegades sindicals -membres del Comitè, per tant-, les quals han dit que no coneixien tota aquesta informació. Seria un fet greu que hi haguessin tingut accés i no l’haguessin facilitat a les seves companyes de centre; però ho seria igualment el fet que certament no coneguessin la informació en qüestió, ja que això demostra clarament quin és el funcionament dels sindicats del règim, en què una o dues persones fan i desfan sense tenir en compte la resta, que tan sols acata.
Per tot plegat volem mostrar el nostre rebuig davant aquestes pràctiques poc clares i transparents, les quals ja no ens sorprenen perquè són del tot habituals, però tampoc no ens deixen indiferents. Perquè ens reafirmen en la nostra voluntat de continuar endavant amb la nostra feina; perquè no ens cansarem de seguir defensant els nostres drets per tots els mitjans al nostre abast i perquè sabem que, si aquesta feina i els seus fruits són una molèstia per a la seva pretesa imatge d’empresa líder en el sector defensora dels drets de les treballadores i d’un servei de qualitat, és que ho estem fent bé.
Per tot això, des de la secció sindical de la COS a Scolarest (Asistentes Escolares, S.L.), exigim la repetició del procés electoral celebrat els dies 8, 9 i 10 d’abril de 2015, per tal de fer d'aquest un procés realment transparent i just, que garanteixi el dret de vot de totes les treballadores amb igualtat de condicions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada