23 de març 2015

Punt d'Informació Laboral al Baix Llobregat

Primer Punt d'Informació Laboral (PIL) de la COS al Baix Llobregat, a l’Ateneu
Popular d'Esplugues.Davant la necessitat d’espais d'orientació i formació sindical, s'han de crear xarxes a través de les quals les treballadores puguem aprendre i ajudar-nos mútuament. És amb aquest ànim que neix la iniciativa del PIL al Baix Llobregat, amb els següents objectius:

-Esdevenir un espai còmode que permeti a les treballadores resoldre dubtes o situacions laborals de qualsevol tipus.

-Donar a conèixer i transmetre la praxi de la COS, com a manera d’entendre la lluita sindical i, en concret, com a manera d’actuar davant els conflictes laborals.

-Visibilitzar a la COS com un sindicat de classe que, com el seu nom indica, vetlla pels interessos de les treballadores; un sindicalisme desmarcat totalment de les pràctiques actuals dels sindicats del règim, que no viu de les subvencions, que s'autofinança i que funciona mitjançant l'assemblearisme com a mètode de participació, consulta i decisió. Un sindicalisme també contrari a la professionalització de la lluita sindical, amb la rotació i revocabilitat de les responsabilitats directives a tots els nivells del sindicat i de la vida sindical a l'empresa i a la societat com a mesures.

Des d’aquesta iniciativa es donarà suport i assessorament legal voluntari a totes les persones que s’hi apropin. Però, d’acord amb la nostra manera de viure i entendre la lluita sindical, no ha de ser només un servei en una sola direcció, sinó que ha de ser l’eina que aglutini la solidaritat entorn dels conflictes laborals i els problemes d’explotació i precarització que tenen lloc en el si de la classe treballadora de la comarca. Així, vol actuar d’espai aglutinador d’iniciatives per a fer front a les diverses situacions d’abús i vulnerabilitat a què ha donat lloc l’actual context de crisi capitalista.

Volem deixar clar que els PIL no són eines de captació de militància, sinó espais de suport mutu i de socialització dels conflictes laborals; espais, en definitiva, creats per a poder-nos dotar d’eines que ens permetin defensar els nostres drets.

Es tracta d’un servei gestionat per persones que dediquen una part del seu temps a aquestes tasques de manera solidària, tot oferint-lo de manera gratuïta a qualsevol persona, independentment de la seva afiliació o no al sindicat, d’acord amb la nostra concepció solidària de la lluita de classe. Entenem que tal com responen els centres de treball davant tota aquella gent que gosa protestar o denunciar allò que troba denunciable, i davant les injustícies que s'escometen contra la classe treballadora (fonamentalment a causa desconeixement que en la majoria de casos tenim dels nostres
drets laborals), necessitem fer arribar el màxim volum d’informació i formació legal en matèria de drets laborals. I tot això independentment del color polític, perquè només nosaltres, les treballadores, informades i unides, podrem defensar els nostre drets i la nostra dignitat.

Practiquem l’autodefensa laboral!
Només el poble salva el poble!
Som Classe Treballadora!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada